CREATIVE STUDIO
NEW SERVICE FOR YOUR BUSINESS
full projects management


Ing. Silvia Žabková – Agentúra Profivia
sídlo:
Tulská 5307/ 111, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 46 029 893 | DIČ: 1083239861
tel: +421 908 987 456 e-mail: silvia.zabkova@profivia.sk
projektové plánovanie a riadenie | strategické poradenstvo | produktové PR | firemná on-line prezentácia
redakčná a vydavateľská činnosť | reputácia a image poradenstvo | kreatívny event servis | aktivity v oblasti lifestyle